FANDOM


武器類型 劍.png 矛.png 槌.png 槍.png 杖.png 劍槍.png 劍槍 雙槍.png 雙槍
取得方式 Kakera.png常設武器轉蛋 Kakera.png限定武器轉蛋 協力武器 活動武器 競技場武器
圖像武器名稱類型稀有度最大
攻擊力
主性能副性能節奏率
W 7140027.pngフィオーレ・バレット
花之雙槍
雙槍.png
雙槍
★4536蓄力:變身(闇)
給予傷害UP Lv.6
迴避次數 Lv.2
給予傷害UP Lv.2
消耗SP上升 Lv.2
0:0:1
W 7141027.pngフィオーレ・バレットα
花之雙槍α
雙槍.png
雙槍
★4563蓄力:變身(闇)
給予傷害UP Lv.7
迴避次數 Lv.3
給予傷害UP Lv.3
消耗SP上升 Lv.2
0:0:1
W 7142027.pngフィオーレ・バレットβ
花之雙槍β
雙槍.png
雙槍
★5590蓄力:變身(闇)
給予傷害UP Lv.8
迴避次數 Lv.4
移動速度UP Lv.3
給予傷害UP Lv.4
消耗SP上升 Lv.2
0:0:1
W 7140026.pngブリリアン・バレット
輝光雙槍
雙槍.png
雙槍
★4588蓄力:變身(雷)
連擊傷害UP Lv.7
迴避次數 Lv.1
SP回復 Lv.1
4:9:9
W 7141026.pngブリリアン・バレットα
輝光雙槍α
雙槍.png
雙槍
★4695蓄力:變身(雷)
連擊傷害UP Lv.8
迴避次數 Lv.2
SP回復 Lv.2
4:9:9
W 7142026.pngブリリアン・バレットβ
輝光雙槍β
雙槍.png
雙槍
★5802蓄力:變身(雷)
連擊傷害UP Lv.9
迴避次數 Lv.3
消耗SP減少 Lv.2
SP回復 Lv.3
4:9:9
W 7140025.pngブラス・ぺット
樂隊小號
雙槍.png
雙槍
★4586蓄力:變身(炎)
消耗SP減少 Lv.5
連擊傷害UP Lv.6
連擊傷害UP Lv.2
受傷害值UP Lv.2
0:1:0
W 7141025.pngブラス・ぺットα
樂隊小號α
雙槍.png
雙槍
★4673蓄力:變身(炎)
消耗SP減少 Lv.6
連擊傷害UP Lv.7
連擊傷害UP Lv.3
受傷害值UP Lv.2
0:1:0
W 7142025.pngブラス・ぺットβ
樂隊小號β
雙槍.png
雙槍
★5761蓄力:變身(炎)
消耗SP減少 Lv.7
連擊傷害UP Lv.8
連擊傷害UP Lv.4
受傷害值UP Lv.2
0:1:0
W 7140024.pngヤムヤム・バレット
美味雙槍
雙槍.png
雙槍
★4586蓄力:變身(炎)
給予傷害UP Lv.6
消耗SP減少 Lv.4
毒 Lv.1
4:9:9
W 7141024.pngヤムヤム・バレットα
美味雙槍α
雙槍.png
雙槍
★4692蓄力:變身(炎)
給予傷害UP Lv.7
消耗SP減少 Lv.5
毒 Lv.2
4:9:9
W 7142024.pngヤムヤム・バレットβ
美味雙槍β
雙槍.png
雙槍
★5799蓄力:變身(炎)
給予傷害UP Lv.8
消耗SP減少 Lv.6
毒 Lv.3
4:9:9
W 7140023.pngネージュ・ボノムド
雪人
雙槍.png
雙槍
★4558蓄力:變身(雷)
必殺技發動條件短縮 Lv.1
給予傷害UP Lv.5
迴避次數 Lv.1
0:1:1
W 7141023.pngネージュ・ボノムドα
雪人α
雙槍.png
雙槍
★4651蓄力:變身(雷)
必殺技發動條件短縮 Lv.1
給予傷害UP Lv.6
迴避次數 Lv.1
0:1:1
W 7142023.pngネージュ・ボノムドβ
雪人β
雙槍.png
雙槍
★5744蓄力:變身(雷)
必殺技發動條件短縮 Lv.2
給予傷害UP Lv.7
迴避次數 Lv.2
0:1:1
W 7140022.pngショコラ・ヴィガン
巧克力雙槍
雙槍.png
雙槍
★4584蓄力:變身(炎)
連擊傷害UP Lv.8
眩暈 Lv.2
麻痺 Lv.1
0:1:0
W 7141022.pngショコラ・ヴィガンα
巧克力雙槍α
雙槍.png
雙槍
★4672蓄力:變身(炎)
連擊傷害UP Lv.9
眩暈 Lv.3
麻痺 Lv.1
0:1:0
W 7142022.pngショコラ・ヴィガンβ
巧克力雙槍β
雙槍.png
雙槍
★5760蓄力:變身(炎)
連擊傷害UP Lv.10
眩暈 Lv.4
麻痺 Lv.2
0:1:0
W 7140021.png酉双弾
雞雙槍
雙槍.png
雙槍
★4300蓄力:變身(雷)
給予傷害UP Lv.1
HP +50
HP +50
1:0:0
W 7141021.png酉双弾α
雞雙槍α
雙槍.png
雙槍
★4500蓄力:變身(雷)
給予傷害UP Lv.3
HP +100
HP +200
1:0:0
W 7142021.png酉双弾β
雞雙槍β
雙槍.png
雙槍
★5700蓄力:變身(雷)
給予傷害UP Lv.5
HP +250
攻擊力 +100
HP +500
1:0:0
W 7140020.png黄金の酉双弾
黃金雞雙槍
雙槍.png
雙槍
★51000蓄力:變身(雷)
給予傷害UP Lv.10
HP +500
攻擊力 +150
全能力 +200
1:0:0
W 7140019.png歓待の獅子舞
款待舞獅
雙槍.png
雙槍
★4583蓄力:變身(炎)
蓄力:必殺技炸裂 Lv.5
迴避次數 Lv.2
消耗SP減少 Lv.2
給予傷害Down Lv.2
4:9:9
W 7141019.png歓待の獅子舞α
款待舞獅α
雙槍.png
雙槍
★4689蓄力:變身(炎)
蓄力:必殺技炸裂 Lv.6
迴避次數 Lv.3
消耗SP減少 Lv.3
給予傷害Down Lv.2
4:9:9
W 7142019.png歓待の獅子舞β
款待舞獅β
雙槍.png
雙槍
★5795蓄力:變身(炎)
蓄力:必殺技炸裂 Lv.7
迴避次數 Lv.4
消耗SP減少 Lv.4
給予傷害Down Lv.2
4:9:9
W 7230004.png魔弾・アルレカン
魔彈・阿魯雷剛
雙槍.png
雙槍
★3620蓄力:變身(闇)
給予傷害UP Lv.3
攻擊力 +20
消耗SP上升 Lv.6
SP回復 Lv.2
連擊傷害Down Lv.3
1:0:0
W 7231004.png魔弾・アルレカンα
魔彈・阿魯雷剛α
雙槍.png
雙槍
★4917蓄力:變身(闇)
給予傷害UP Lv.5
攻擊力 +60
消耗SP上升 Lv.7
SP回復 Lv.2
連擊傷害Down Lv.2
1:0:0
W 7232004.png魔弾・アルレカンβ
魔彈・阿魯雷剛β
雙槍.png
雙槍
★41214蓄力:變身(闇)
給予傷害UP Lv.7
攻擊力 +100
消耗SP上升 Lv.8
SP回復 Lv.2
連擊傷害Down Lv.1
1:0:0
W 7140018.pngアムール・ピストラ
愛情雙槍
雙槍.png
雙槍
★4582蓄力:變身(雷)
連擊傷害UP Lv.5
HP吸收 Lv.2
連擊傷害UP Lv.1
受傷害值UP Lv.2
0:1:0
W 7141018.pngアムール・ピストラα
愛情雙槍α
雙槍.png
雙槍
★4669蓄力:變身(雷)
連擊傷害UP Lv.6
HP吸收 Lv.3
連擊傷害UP Lv.2
受傷害值UP Lv.2
0:1:0
W 7142018.pngアムール・ピストラβ
愛情雙槍β
雙槍.png
雙槍
★5757蓄力:變身(雷)
連擊傷害UP Lv.7
HP吸收 Lv.4
連擊傷害UP Lv.3
受傷害值UP Lv.2
0:1:0
W 7140017.pngパレード・レイディア
遊行馴鹿
雙槍.png
雙槍
★4553蓄力:變身(雷)
給予傷害UP Lv.4
迴避次數 Lv.1
消耗SP減少 Lv.1
0:1:1
W 7141017.pngパレード・レイディアα
遊行馴鹿α
雙槍.png
雙槍
★4646蓄力:變身(雷)
給予傷害UP Lv.5
迴避次數 Lv.2
消耗SP減少 Lv.1
0:1:1
W 7142017.pngパレード・レイディアβ
遊行馴鹿β
雙槍.png
雙槍
★5738蓄力:變身(雷)
給予傷害UP Lv.6
迴避次數 Lv.3
消耗SP減少 Lv.2
0:1:1
W 7140016.pngフェスタ・バレット
文化祭雙槍
雙槍.png
雙槍
★4527蓄力:變身(炎)
必殺技發動條件短縮 Lv.1
給予傷害UP Lv.2
SP回復 Lv.1
消耗SP上升 Lv.2
0:0:1
W 7141016.pngフェスタ・バレットα
文化祭雙槍α
雙槍.png
雙槍
★4553蓄力:變身(炎)
必殺技發動條件短縮 Lv.2
給予傷害UP Lv.3
SP回復 Lv.2
消耗SP上升 Lv.2
0:0:1
W 7142016.pngフェスタ・バレットβ
文化祭雙槍β
雙槍.png
雙槍
★5580蓄力:變身(炎)
必殺技發動條件短縮 Lv.3
給予傷害UP Lv.4
SP回復 Lv.3
消耗SP上升 Lv.2
0:0:1
W 7140015.pngカーニバル・ピストル
學園祭雙槍
雙槍.png
雙槍
★4580蓄力:變身(水)
給予傷害UP Lv.4
連擊傷害UP Lv.3
連擊傷害UP Lv.1
SP回復Down Lv.3
0:1:0
W 7141015.pngカーニバル・ピストルα
學園祭雙槍α
雙槍.png
雙槍
★4667蓄力:變身(水)
給予傷害UP Lv.5
連擊傷害UP Lv.4
連擊傷害UP Lv.2
SP回復Down Lv.3
0:1:0
W 7142015.pngカーニバル・ピストルβ
學園祭雙槍β
雙槍.png
雙槍
★5754蓄力:變身(水)
給予傷害UP Lv.6
連擊傷害UP Lv.5
連擊傷害UP Lv.3
SP回復Down Lv.3
0:1:0
W 7140014.pngアルタイア
蜀葵
雙槍.png
雙槍
★4548蓄力:變身(雷)
給予傷害UP Lv.4
SP回復 Lv.3
給予傷害UP Lv.1
必殺技發動條件延遲 Lv.2
0:0:1
W 7141014.pngアルタイアα
蜀葵α
雙槍.png
雙槍
★4576蓄力:變身(雷)
給予傷害UP Lv.5
SP回復 Lv.4
給予傷害UP Lv.2
必殺技發動條件延遲 Lv.2
0:0:1
W 7142014.pngアルタイアβ
蜀葵β
雙槍.png
雙槍
★5603蓄力:變身(雷)
給予傷害UP Lv.6
SP回復 Lv.5
給予傷害UP Lv.3
必殺技發動條件延遲 Lv.2
0:0:1
W 7140013.pngアメイジンググレイス
奇異恩典
雙槍.png
雙槍
★4576蓄力:變身(炎)
連擊傷害UP Lv.4
消耗SP減少 Lv.2
連擊傷害UP Lv.1
消耗SP上升 Lv.2
0:1:1
W 7141013.pngアメイジンググレイスα
奇異恩典α
雙槍.png
雙槍
★4672蓄力:變身(炎)
連擊傷害UP Lv.5
消耗SP減少 Lv.3
連擊傷害UP Lv.2
消耗SP上升 Lv.2
0:1:1
W 7142013.pngアメイジンググレイスβ
奇異恩典β
雙槍.png
雙槍
★5768蓄力:變身(炎)
連擊傷害UP Lv.6
消耗SP減少 Lv.4
連擊傷害UP Lv.3
消耗SP上升 Lv.2
0:1:1
W 7140012.pngジャック・ジェミニ
傑克傑米尼
雙槍.png
雙槍
★4604蓄力:變身(炎)
連擊傷害UP Lv.5
迴避次數 Lv.1
消耗SP減少 Lv.1
移動速度Down Lv.2
4:3:3
W 7141012.pngジャック・ジェミニα
傑克傑米尼α
雙槍.png
雙槍
★4368蓄力:變身(炎)
連擊傷害UP Lv.6
迴避次數 Lv.2
消耗SP減少 Lv.2
移動速度Down Lv.2
4:3:3
W 7142012.pngジャック・ジェミニβ
傑克傑米尼β
雙槍.png
雙槍
★5672蓄力:變身(炎)
連擊傷害UP Lv.7
迴避次數 Lv.3
消耗SP減少 Lv.3
移動速度Down Lv.2
4:3:3
W 7140011.pngレム・ファントム
安眠鬼魂
雙槍.png
雙槍
★4522給予傷害UP Lv.6
必殺技發動條件短縮 Lv.1
SP回復 Lv.2
給予傷害UP Lv.1
0:0:1
W 7141011.pngレム・ファントムα
安眠鬼魂α
雙槍.png
雙槍
★4548給予傷害UP Lv.7
必殺技發動條件短縮 Lv.2
SP回復 Lv.3
給予傷害UP Lv.1
0:0:1
W 7142011.pngレム・ファントムβ
安眠鬼魂β
雙槍.png
雙槍
★5574給予傷害UP Lv.8
必殺技發動條件短縮 Lv.3
SP回復 Lv.4
給予傷害UP Lv.1
消耗SP減少 Lv.1
0:0:1
W 7230003.png破弾・ヴェルテクス
破彈・魔鎧龍
雙槍.png
雙槍
★3601連擊傷害UP Lv.2
給予傷害UP Lv.2
攻擊力 +25
HP -1000
SP +100
給予傷害Down Lv.3
1:0:0
W 7231003.png破弾・ヴェルテクスα
破彈・魔鎧龍α
雙槍.png
雙槍
★4889連擊傷害UP Lv.6
給予傷害UP Lv.4
攻擊力 +75
HP -4500
SP +100
給予傷害Down Lv.2
1:0:0
W 7232003.png破弾・ヴェルテクスβ
破彈・魔鎧龍β
雙槍.png
雙槍
★51177連擊傷害UP Lv.10
給予傷害UP Lv.6
攻擊力 +125
HP -8000
SP +100
給予傷害Down Lv.1
1:0:0
W 7140010.pngラパン・トリッカー
兔子雙槍
雙槍.png
雙槍
★4568給予傷害UP Lv.5
連擊傷害UP Lv.4
消耗SP減少 Lv.3
連擊傷害UP Lv.1
消耗SP上升 Lv.2
0:1:0
W 7141010.pngラパン・トリッカーα
兔子雙槍α
雙槍.png
雙槍
★4653給予傷害UP Lv.6
連擊傷害UP Lv.5
消耗SP減少 Lv.4
連擊傷害UP Lv.2
消耗SP上升 Lv.2
0:1:0
W 7142010.pngラパン・トリッカーβ
兔子雙槍β
雙槍.png
雙槍
★5739給予傷害UP Lv.7
連擊傷害UP Lv.6
消耗SP減少 Lv.5
連擊傷害UP Lv.3
消耗SP上升 Lv.2
0:1:0
W 7140009.png祭弾・双天
祭彈・雙天
雙槍.png
雙槍
★4557連擊傷害UP Lv.6
HP吸收 Lv.3
SP回復 Lv.1
連擊傷害UP Lv.1
消耗SP上升 Lv.2
4:9:9
W 7141009.png祭弾・双天α
祭彈・雙天α
雙槍.png
雙槍
★4658連擊傷害UP Lv.7
HP吸收 Lv.4
SP回復 Lv.2
連擊傷害UP Lv.2
消耗SP上升 Lv.2
4:9:9
W 7142009.png祭弾・双天β
祭彈・雙天β
雙槍.png
雙槍
★5759連擊傷害UP Lv.8
HP吸收 Lv.5
SP回復 Lv.3
連擊傷害UP Lv.3
消耗SP上升 Lv.2
4:9:9
W 7140008.pngピコ・ピピコ
無人島雙槍
雙槍.png
雙槍
★4557給予傷害UP Lv.6
消耗SP減少 Lv.3
迴避次數 Lv.1
連擊傷害UP Lv.1
4:9:9
W 7141008.pngピコ・ピピコα
無人島雙槍α
雙槍.png
雙槍
★4658給予傷害UP Lv.7
消耗SP減少 Lv.4
迴避次數 Lv.2
連擊傷害UP Lv.1
4:9:9
W 7142008.pngピコ・ピピコβ
無人島雙槍β
雙槍.png
雙槍
★5759給予傷害UP Lv.8
消耗SP減少 Lv.5
迴避次數 Lv.3
連擊傷害UP Lv.1
消耗SP減少 Lv.1
4:9:9
W 7140007.pngリリム・モラル
妖精雙槍
雙槍.png
雙槍
★4525連擊傷害UP Lv.6
SP回復 Lv.4
麻痺 Lv.1
0:1:1
W 7141007.pngリリム・モラルα
妖精雙槍α
雙槍.png
雙槍
★4612連擊傷害UP Lv.7
SP回復 Lv.5
麻痺 Lv.1
0:1:1
W 7142007.pngリリム・モラルβ
妖精雙槍β
雙槍.png
雙槍
★5700連擊傷害UP Lv.8
SP回復 Lv.6
迴避次數 Lv.1
麻痺 Lv.1
眩暈 Lv.1
0:1:1
W 7140006.pngブライド・バレット
新娘雙槍
雙槍.png
雙槍
★4500蓄力:必殺技炸裂 Lv.5
給予傷害UP Lv.5
毒 Lv.1
給予傷害UP Lv.1
SP -150
0:0:1
W 7141006.pngブライド・バレットα
新娘雙槍α
雙槍.png
雙槍
★4525蓄力:必殺技炸裂 Lv.6
給予傷害UP Lv.6
毒 Lv.2
給予傷害UP Lv.2
SP -150
0:0:1
W 7142006.pngブライド・バレットβ
新娘雙槍β
雙槍.png
雙槍
★5550蓄力:必殺技炸裂 Lv.7
給予傷害UP Lv.7
毒 Lv.3
給予傷害UP Lv.3
SP -150
0:0:1
W 7130001.pngブラッディ・シャワー
血色驟雨
雙槍.png
雙槍
★3440毒 Lv.3
麻痺 Lv.1
給予傷害UP Lv.1
SP -150
0:1:0
W 7131001.pngブラッディ・シャワーα
血色驟雨α
雙槍.png
雙槍
★3507毒 Lv.4
麻痺 Lv.2
給予傷害UP Lv.1
SP -150
0:1:0
W 7132001.pngブラッディ・シャワーβ
血色驟雨β
雙槍.png
雙槍
★4573毒 Lv.5
麻痺 Lv.3
給予傷害UP Lv.2
SP -150
0:1:0
W 7140002.pngクリムゾン・ハニー
火熱甜心
雙槍.png
雙槍
★4533連擊傷害UP Lv.5
給予傷害UP Lv.4
眩暈 Lv.2
HP吸收 Lv.1
必殺技發動條件延遲 Lv.2
0:1:0
W 7141002.pngクリムゾン・ハニーα
火熱甜心α
雙槍.png
雙槍
★4613連擊傷害UP Lv.6
給予傷害UP Lv.5
眩暈 Lv.3
HP吸收 Lv.2
必殺技發動條件延遲 Lv.2
0:1:0
W 7142002.pngクリムゾン・ハニーβ
火熱甜心β
雙槍.png
雙槍
★5693連擊傷害UP Lv.7
給予傷害UP Lv.6
眩暈 Lv.4
HP吸收 Lv.3
必殺技發動條件延遲 Lv.2
0:1:0
W 7140004.pngドゥアンジー
韻律基因
雙槍.png
雙槍
★4505給予傷害UP Lv.5
迴避次數 Lv.1
必殺技發動條件短縮 Lv.1
給予傷害UP Lv.1
連擊傷害Down Lv.2
2:3:3
W 7141004.pngドゥアンジーα
韻律基因α
雙槍.png
雙槍
★4640給予傷害UP Lv.6
迴避次數 Lv.2
必殺技發動條件短縮 Lv.1
給予傷害UP Lv.2
連擊傷害Down Lv.2
2:3:3
W 7142004.pngドゥアンジーβ
韻律基因β
雙槍.png
雙槍
★5775給予傷害UP Lv.7
迴避次數 Lv.3
必殺技發動條件短縮 Lv.2
給予傷害UP Lv.3
連擊傷害Down Lv.2
2:3:3
W 7130003.pngデヴィリンサイド
惡魔雙護
雙槍.png
雙槍
★2455連擊傷害UP Lv.1
受傷害值Down Lv.2
必殺技發動條件延遲 Lv.4
1:0:0
W 7131003.pngデヴィリンサイドα
惡魔雙護α
雙槍.png
雙槍
★2674連擊傷害UP Lv.2
迴避次數 Lv.1
受傷害值Down Lv.2
必殺技發動條件延遲 Lv.4
1:0:0
W 7132003.pngデヴィリンサイドβ
惡魔雙護β
雙槍.png
雙槍
★3892連擊傷害UP Lv.3
迴避次數 Lv.1
SP +50
受傷害值Down Lv.2
必殺技發動條件延遲 Lv.3
1:0:0
W 7133003.pngデヴィリンサイドγ(TYPE-T)
惡魔雙護γ(TYPE-T)
雙槍.png
雙槍
★4379連擊傷害UP Lv.6
迴避次數 Lv.1
SP +150
受傷害值Down Lv.2
必殺技發動條件延遲 Lv.2
0:0:1
W 7136003.pngデヴィリンサイドΔ(TYPE-T)
惡魔雙護Δ(TYPE-T)
雙槍.png
雙槍
★4452連擊傷害UP Lv.7
迴避次數 Lv.2
SP +150
受傷害值Down Lv.2
必殺技發動條件延遲 Lv.1
0:0:1
W 7134003.pngデヴィリンサイドγ(TYPE-L)
惡魔雙護γ(TYPE-L)
雙槍.png
雙槍
★4480連擊傷害UP Lv.5
迴避次數 Lv.2
受傷害值Down Lv.3
受傷害值Down Lv.2
必殺技發動條件延遲 Lv.2
0:1:0
W 7137003.pngデヴィリンサイドΔ(TYPE-L)
惡魔雙護Δ(TYPE-L)
雙槍.png
雙槍
★4588連擊傷害UP Lv.6
迴避次數 Lv.3
受傷害值Down Lv.3
受傷害值Down Lv.2
必殺技發動條件延遲 Lv.1
0:1:0
W 7135003.pngデヴィリンサイドγ(TYPE-M)
惡魔雙護γ(TYPE-M)
雙槍.png
雙槍
★4892連擊傷害UP Lv.4
迴避次數 Lv.3
給予傷害UP Lv.2
受傷害值Down Lv.2
必殺技發動條件延遲 Lv.2
1:0:0
W 7138003.pngデヴィリンサイドΔ(TYPE-M)
惡魔雙護Δ(TYPE-M)
雙槍.png
雙槍
★4966連擊傷害UP Lv.5
迴避次數 Lv.4
給予傷害UP Lv.2
受傷害值Down Lv.2
必殺技發動條件延遲 Lv.1
1:0:0
W 7090010.pngノーマルツインバレット
雙槍
雙槍.png
雙槍
★10
1:0:0

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。

查看其他FANDOM

随机维基